Beschrijving van het product

Reparatiekostenverzekering verdeeld door Ethias Services NV voor rekening van Car Garantie Assurance AG.

Deze verzekering dekt herstellingen aan je voertuig als gevolg van een defect mechanisch of elektronisch onderdeel.
 • Uitlaatsysteem
 • Brug / tussenbak
 • Remsysteem
 • Elektrisch systeem
 • Voertuig dynamisch regelsysteem
 • Airconditioning
 • Comfort-elektronica
 • Voedingssysteem
 • Transmissie
 • Koelsysteem
 • Motor richting
 • Handgeschakelde / automatische versnellingsbak
 • Bescherming inzittenden
Belangrijkste waarborgen
validateMateriaalkosten volgens de adviesprijs van de fabrikant (bovengrens);
validateWerkuren van de fabrikant voor het uitvoeren van test-, meet- en instelwerkzaamheden in het kader van de herstelling.
validateTransportkosten, zoals kosten voor takelen, treinrit, huurauto, overnachting en telefonie (wanneer overeengekomen).
validateWerkuren voor het uitvoeren van de herstelling.
Belangrijkste uitsluitingen
cancelSchade ontstaan door een ongeval
cancelSchade ontstaan door ondeskundig, moedwillig of kwaadwillig gebruik
cancelSchade ontstaan door het wijzigen van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (bv. tuning, verwijderen van snelheidsbegrenzer, vermogensaanpassing, enz.) of door het inbouwen van onderdelen van een ander merk of accessoires die door de fabrikant niet zijn goedgekeurd.
cancelSchade ontstaan door het gebruik van verkeerde producten/middelen of door een tekort aan producten/middelen (brandstof, smeermiddelen, olie, koelvloeistof, enz.)
Forfaitaire verzekeringspremie

Details 6 maanden

Details 11 maanden en 27 dagen

*Taksen en bijdragen
Ethias Services ontvangt een commissie voor de distributie van de herstelkostenverzekering van Car Garantie.Opgelet wanneer je verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken: je mag niet enkel de kosten en lasten met elkaar vergelijken, maar je moet ook andere elementen in aanmerking nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.

De hierboven vermelde ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat het verzekerde risico dekt. Wat overblijft na aftrek van taksen, bijdragen en opstart- en administratiekosten, is namelijk de premie die je betaalt voor de contractueel overeengekomen prestaties, plus eventueel andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Franchise
Je draagt zelf een deeltje bij aan de kost van de herstelling. Deze franchise kan bestaan uit een overeengekomen vast bedrag of kan gebaseerd zijn op de kilometerstand van het voertuig op het moment van beschadiging.

Documenten

Wettelijke informatie

Ethias nv geeft geen advies met betrekking tot het commercialiseren van de reparatiekostenverzekering.

Elke beslissing om in te tekenen op de reparatiekostenverzekering moet gebaseerd zijn op een grondige kennisname van de informatiefiche en van de algemene voorwaarden. Het betreft een verzekeringsovereenkomst van 6 maanden of 11 maanden en 27 dagen die niet automatisch wordt verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Heb je een klacht over de verkoopprocedure van de reparatiekostenverzekering, d.w.z. de informatie die je tijdens de precontractuele fase kreeg, dan kan je contact opnemen met Ethias Services nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, Fax 04 220 39 65, klachtenbeheer@ethias.be.

Heb je een klacht over de reparatiekostenverzekering in het kader van het beheer van je contract of je schadegeval, dan kan je contact opnemen met CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiaal België, Ruiterijschool 6, BE-2930 Brasschaat, Tel. +32 (0) 3 287 76 10, info@cargarantie.be, CarGarantie: Home .

Vind je geen oplossing via die weg, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.

In het kader van de verkoop van verzekeringscontracten voor reparatiekosten treedt Ethias Services nv (Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik - RPR Luik - BTW BE 0825.876.113 - IBAN: BE98 0019 1051 1693 - BIC: GEBABEBB) op als niet-verbonden verzekeringsagent van Car Garantie Assurance AG, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, D-79111 Fribourg, rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Fribourg, HRB 2332 - BTW DE 142.104.112 en in Duitsland toegelaten bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) onder het nr. 5547, gemachtigd om in België verzekeringscontracten te verdelen via haar filiaal in de Ruiterijschool 6, BE-2930 Brasschaat - IBAN: DE74 7002 0270 0015 3946 49 BIC : HYVEDEMMXXX

Ethias nv (moedermaatschappij) heeft een rechtstreekse participatie van 100 % in het kapitaal van Ethias Services nv.
In het kader van de verkoop van verzekeringscontracten voor reparatiekosten treedt Ethias Services nv rue des Croisiers 24 te 4000 Luik - RPM Luik - btw BE 0825.876.113 - IBAN: BE98 0019 1051 1693- BIC: GEBABEBB op als niet-verbonden verzekeringsagent van Car Garantie Assurance AG, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, D-79111 Fribourg, rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Fribourg, HRB 2332 - btw DE 142.104.112 en in Duitsland toegelaten bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) onder het nr. 5547, gemachtigd om in België verzekeringscontracten te verdelen via haar filiaal in de Ruiterijschool 6 BE-2930 Brasschaat (IBAN : DE74 7002 0270 0015 3946 49 - BIC : HYVEDEMMXXX)