Wanneer werd het voertuig voor het eerst in gebruik genomen?

De voertuigen met een datum van inverkeerstelling ouder dan 10 jaar komen niet in aanmerking voor deze dienst.

Wat is het brandstoftype?

Wat is het merk van het voertuig?

En welk is het model?

Wat is het type versnellingsbak?

Wat is de kilometerstand van het voertuig?

Dankzij de TRUST my car App die stap voor stap het verkoopsproces tussen particulieren regelt, kan je altijd profiteren van::

 • Controle van het voertuig : een getaileerd onderzoek (op 60 controlepunten) door een Ethias-erkende garagist die de staat van het voertuig en de conformiteit van de foto's bevestigt
 • Een herstelkostenverzekering voor 6 maanden of voor 11 maanden en 27 dagen
 • Een voor jou opgemaakte verkoopsovereenkomst
 • Een beveiligde betaling voor zowel koper als verkoper

Kies je formule

Dit bedrag omvat alle diensten zoals hierboven beschreven.
Met de formule Trust

Is de prijs van je gemoedsrust € .00

De voordelen van de formule Trust:

contractOpstellen van de verkoopsovereenkomst
Vraag de verkoper of hij de verkoopsovereenkomst wil opstellen. Via TRUST my car is dat zo gebeurd. Lees alles goed na. Gerust en alles duidelijk? Dan kunnen beide partijen de overeenkomst helemaal veilig en vanop afstand via de app ondertekenen.
certificate qualityHerstelkostenverzekering voor 6 maanden
De Trust-formule dekt gedurende 6 maaden herstellingen aan je voertuig als gevolg van een defect mechanisch of elektronisch onderdeel.
toolsGedetailleerde expertise
De verkoper maakt een afspraak voor een grondige keuring: het voertuig wordt gecontroleerd en gecertificeerd door een deskundige die het voertuig op 60 controlepunten zal checken.
euro signVeilige betaling
Wanneer het verkoopcontract is ondertekend en de verkoper het voertuig heeft laten controleren, betaal je de kosten van de “TRUST Plus”-formule en stort je het aankoopbedrag op een geblokkeerde rekening.
Plus
Yellow car with woman

De herstelkostenverzekering wordt aangeboden door Ethias Services nv namens Car Garantie AG

Gedekte onderdelen van de herstelkostenverzekering :

Deze verzekering dekt herstellingen aan je voertuig als gevolg van een defect mechanisch of elektronisch onderdeel.
 • Uitlaatsysteem
 • Brug / tussenbak
 • Remsysteem
 • Elektrisch systeem
 • Voertuig dynamisch regelsysteem
 • Airconditioning
 • Comfort-elektronica
 • Voedingssysteem
 • Transmissie
 • Koelsysteem
 • Motor richting
 • Handgeschakelde / automatische versnellingsbak
 • Bescherming inzittenden

Waarborgen en uitsluitingen van de herstelkostenverzekering :

Belangrijkste waarborgen
validateMateriaalkosten volgens de adviesprijs van de fabrikant (bovengrens);
validateWerkuren van de fabrikant voor het uitvoeren van test-, meet- en instelwerkzaamheden in het kader van de herstelling.
validateTransportkosten, zoals kosten voor takelen, treinrit, huurauto, overnachting en telefonie (wanneer overeengekomen).
validateWerkuren voor het uitvoeren van de herstelling.
Belangrijkste uitsluitingen
cancelSchade ontstaan door een ongeval
cancelSchade ontstaan door ondeskundig, moedwillig of kwaadwillig gebruik
cancelSchade ontstaan door het wijzigen van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (bv. tuning, verwijderen van snelheidsbegrenzer, vermogensaanpassing, enz.) of door het inbouwen van onderdelen van een ander merk of accessoires die door de fabrikant niet zijn goedgekeurd.
cancelSchade ontstaan door het gebruik van verkeerde producten/middelen of door een tekort aan producten/middelen (brandstof, smeermiddelen, olie, koelvloeistof, enz.)
Forfaitaire verzekeringspremie
 0-116CV*^117-150CV*151-210CV*vanaf 211CV*
6 maanden

*Taksen en bijdragen

Ethias Services ontvangt een commissie voor de distributie van de herstelkostenverzekering van Car Garantie.

Opgelet wanneer je verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken: je mag niet enkel de kosten en lasten met elkaar vergelijken, maar je moet ook andere elementen in aanmerking nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.

De hierboven vermelde ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat het verzekerde risico dekt. Wat overblijft na aftrek van taksen, bijdragen en opstart- en administratiekosten, is namelijk de premie die je betaalt voor de contractueel overeengekomen prestaties, plus eventueel andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Franchise
Je draagt zelf een deeltje bij aan de kost van de herstelling. Deze franchise kan bestaan uit een overeengekomen vast bedrag of kan gebaseerd zijn op de kilometerstand van het voertuig op het moment van beschadiging.

Wettelijke informatie

Curve Tablet

Meteen na aankoop gedurende 6 maanden verzekerd voor kosten van herstelling? Dat stelt je gerust!

Beheer je aankoop in alle rust en vertrouwen met onze TRUST my car App

In het kader van de verkoop van verzekeringscontracten voor reparatiekosten treedt Ethias Services nv rue des Croisiers 24 te 4000 Luik - RPM Luik - btw BE 0825.876.113 - IBAN: BE98 0019 1051 1693- BIC: GEBABEBB op als niet-verbonden verzekeringsagent van Car Garantie Assurance AG, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, D-79111 Fribourg, rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Fribourg, HRB 2332 - btw DE 142.104.112 en in Duitsland toegelaten bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) onder het nr. 5547, gemachtigd om in België verzekeringscontracten te verdelen via haar filiaal in de Ruiterijschool 6 BE-2930 Brasschaat (IBAN : DE74 7002 0270 0015 3946 49 - BIC : HYVEDEMMXXX)